1.   Mr. Himmatbhai Kheni       ( Hindva Builders)


2.   Mr. Mukeshbhai Patel         ( M. Kantilal Exports)


3.  Mr. Jivanbhai Ramani   ( Founder- Ashadeep Group)


4.   Mr. Dineshbhai Navadiya   (Formar president -SDA)


5.   Mr. Ghanshyambhai Navadiya      ( Tiku Gems)